bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Новини


06.06.2022
Поздравителен адрес от г-н Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
06.06.2022
Поздравителен адрес от инж. Илза Чинкова - Изпълнителен директор на "Мини Марица - изток" ЕАД
06.06.2022
Поздравителен адрес от доц. д-р Добри Ярков - Ректор на Тракийски университет, Стара Загора
03.06.2021
Поздравителен адрес от доц. д-р Добри Ярков - Ректор на Тракийски университет, Стара Загора
03.06.2021
Поздравителен адрес от г-н Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора