bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

XXXIII МЕЖДУНАРОДНА ONLINE НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

01-02 юни 2023 год.

ЗА КОНТАКТИ И ИНФОРМАЦИЯ:

e-mail: sustzkonf@gmail.com и тел.: +359 878106447 

 

СБОРНИК С АБСТРАКТИ ОТ XXXIII МЕЖДУНАРОДНА ONLINE НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

СБОРНИК С АБСТРАКТИ ОТ XXXII МЕЖДУНАРОДНА ONLINE НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ