bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Съюз на учените - Стара Загора е отново при вас със сертифицирани курсове по немски, английски и холандски език.

НЕМСКИ ЕЗИК

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ХОЛАНДСКИ ЕЗИК

ВЛИЗАНЕ В ТРАКИЙСКИ ЕЛЕКТРОНЕН УНИВЕРСИТЕТ

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ  СТАРА ЗАГОРА