bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Обучение по немски език

* Курсове по немски език нива В1, B2 и С1 в групи от 4 до 8 курсиста;

* Подготовка по немски език през skype;

* Подготовка за изпити за СЕРТИФИКАТ по немски език, необходим за работа в Германия;

ЦЕНИ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ПАРТНЬОРИ

ТЕСТ ЗА ОПРЕТЕЛЯНЕ НИВО НА ЕЗИКОВА КОМПЕТЕНТНОСТ

 

ЗА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ. 0878106447