bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Поздравителен адрес

01.06.2023

 Поздравителен адрес от г-жа Надежда Чакърова - Заместник-кмет на Община Стара Загора