bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

ЮБИЛЕЕН СБОРНИК 60 ГОДИНИ СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ – СТАРА ЗАГОРА

06.03.2023

 Уважаеми колеги,

през месец март 2023 година излезе от печат "ЮБИЛЕЕН СБОРНИК 60 ГОДИНИ СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ – СТАРА ЗАГОРА" под общата редакция на доц. д-р Васил Хджиилиев, Председател на СУ - Стара Загора. Сборникът включва статии от 60 съюзни члена на СУ - Стара Загора. Включени са и статии на чуждестранни съюзни членове от седем страни - Канада, Албания, Турция, Беларус, Полша, Русия и Индия. 

  Юбилейният сборник ще бъде разпространен в Регионалните библиотеки на Р. България, а всеки член на Съюз на учените - Стара Загора ще получи екземпляр.