bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Поздравителен адрес

01.06.2023

Поздравителен адрес от доц. д-р Добри Ярков - Ректор на Тракийски университет, Стара Загора