bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Science and technologies: Volume VI, 2016
Number 8: EDUCATION

Данаил Димитров, Делян Терзиев, Доника Димова, Галина Станева, Мартин Малаков, Таня Василева, Васил Хаджиилиев
РАЗВИТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕ ЗА ВОДАТА ОТ НАЧАЛНОТО ДО ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Мин Шин Цай
ЗНАЧЕНИЕТО НА ЯПОНСКИТЕ ПОСЛОВИЦИ СЪС ЗООНИМИ И ТЕХНИЯТ КИТАЙСКИ ПРЕВОД

Албена Йорданова, Калина Димитрова, Снежана Томова, Стефан Йорданов
ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА УЧАСТНИЦИТЕ В НЕЯ

Никола Стоянов
УПРАВЛЕНСКИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ХИБРИДНИТЕ ЗАПЛАХИ

Женя Гундашева, Любомира Спасова, Олга Дворска, Моника Петрилова
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ЕЗИКОВИТЕ ПОТРЕБНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА КУРС ПО СПЕЦИАЛИЗИРАН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СТУДЕНТИ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

П. А. Оржековский
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ

Галина Пичугина Антоновна
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВА

Емилия Цанкова, Емилия Стоименова, Албена Йорданова
ПРАКТИЧЕСКА ПРИЛОЖИМОСТ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ В РАМКИТЕ НА КУРСА ПО БИОХИМИЯ

Таня Величкова
СЪПРОВОДЪТ В ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПРАКТИКА

Велислава Христова, Стефан Тончев, Мариана Господинова
РАВНИЩЕ НА СОЦИАЛНИЯ ИНТЕРЕС ПРИ ЛИЦА ЛИШЕНИ ОТ СВОБОДА

Илияна Ангелова, Малина Митрева
ПОНЯТИЕТО МАНИЯ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА СЛОЖНИ СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА

Иванка Драгиева, Анелия Байгънова
ОВЛАДЯВАНЕ НА ПАРЕМИИ ОТ СТУДЕНТИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” - БУРГАС

Валентина Атанасова, д-р Стефан Тончев, Марияна Господинова
СОЦИАЛНА ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛИЦА ИЗТЪРПЯВАЩИ НАКАЗАНИЕТО „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”

Светлана Ангелова
НОРМАТИВНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩЕ: ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Маргарита Терзиева
ТОЛСТОИСТКИ ИЗДАТЕЛСТВА И БЪЛГАРО-РУСКИ ЛИТЕРАТУРНИ ВРЪЗКИ ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НА ХХ ВЕК

Ваня Найденова, Елисавета Семерджиева, Детелина Дончева
КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА УСПЕШНА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Polina Stavreva – Kostadinova
PROBLEMS OF INDIVIDUAL PLAN OF CHILDHOOD DEVELOPMENT (METHFDOLOGY OF CENTER EARLY CHILHOOD DEVELOPMENT “THE BLUE HOUSE”)