bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

1. Тематика

Списание “S&T“ е мултидисциплинарен журнал, който включва научни трудове в следните научни направления:

Списанието се издава само в електронен формат. То включва научни трудове, представени на ежегодните Международни научни конференции на Съюз на учените – Стара Загора.

2. Редакционна политикa

Всички ръкописи за списание “S&T“ се дискутират по време на тяхната презентация на Международната научна конференция на Съюза на учените – Стара Загора.

Ръкописите трябва да отговарят на следните условия:

На авторите се предоставя заключение от редакционната комисия, което може да бъде формулирано:

При т. 2 и 3 на авторите се предоставят препоръки за подобряване на ръкописа.

3. Етични правила

Плагиатството е научна злоупотреба и при установяване ще се санкционира от списанието.

Всички автори трябва да удостоверят, че ръкописът, без значение на какъв език e, не е публикуван на друго място. Авторите могат да използват повторно части от своята работа за други цели, ако е предоставено коректно цитиране. Читателите могат да използват работите за образователни или други нетърговски цели, стига съдържанието да е правилно цитирано.

Списание “S&T“ подкрепя усилията за прилагане на принципа на отворен достъп до научна информация. Всеки брой на списанието е достъпен онлайн на адрес www.sustz.com.

Основни етични принципи за подбор на текстовете в този контекст са различията да са между позиции, не между личности; да се уважава експертността и споделената отдаденост на работата; изразяването на предразсъдъци като расизъм, сексизъм, класов подход, хомофобия, трансфобия и др. е неприемливо и няма да бъде допускано до страниците на списанието.