bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

ГЛАВЕН РЕДАКТОР

доц. д-р Васил Хаджиилиев – Председател на Съюз на учените – Стара Загора

 

  

СЕКЦИЯ: МЕДИЦИНА

SECTION: MEDICINE

проф. д-р А. Толекова – Тракийски университет - Стара Загора, Медицински факултет

проф. д-р Д. Сиврев – Тракийски университет - Стара Загора, Медицински факултет

доц. д-р Г. Илиева – Тракийски университет - Стара Загора, Медицински факултет

проф. д-р Т. Влайкова – Тракийски университет - Стара Загора, Медицински факултет

проф. д-р Хр. Милчева – Тракийски университет - Стара Загора, Медицински факултет

доц. д-р А. Андонова – Тракийски университет - Стара Загора, Медицински факултет

доц. д-р Б. Попов – Тракийски университет - Стара Загора, Медицински факултет

доц. д-р Е. Славов – Тракийски университет - Стара Загора, Медицински факултет

  

СЕКЦИЯ: Морски науки и екология 

SECTION: NAUTICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES

доц. д-р инж. Ч. ОрмановТехнически университет, Варна

Н. Ников Технически университет, Варна

М. Данева Технически университет, Варна

  

СЕКЦИЯ: ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ НАУКИ

SECTION: NATURAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

доц. д-р Св. Желева – Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“, Бургас

проф. д-р И. Танев – Тракийски университет - Стара Загора, Медицински факултет

доц. д-р Васил Хаджиилиев – Тракийски университет - Стара Загора, Медицински факултет

 

СЕКЦИЯ: ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

SECTION: TECHNICAL SCIENCES

доц. д-р инж. Сн. Стоянова – Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“, Бургас

доц. д-р инж. К. Янков – Тракийски университет, Факултет Техники и технология - Ямбол

  

СЕКЦИЯ: Ветеринарна медицина и животновъдство

SECTION: VETERINARY MEDICINE AND LIVESTOCK BREEDING

доц. д-р Кр. Узунова – Тракийски университет - Стара Загора, Ветеринарномедицински факултет

доц. д-р Д. Динков - Тракийски университет - Стара Загора, Ветеринарномедицински факултет

 

СЕКЦИЯ: АГРАРНИ НАУКИ

SECTION: AGRICULTURAL SCIENCES

доц. д-р Гр. Делчев – Тракийски университет - Стара Загора, Аграрен факултет

проф. д-р Цанко Яблански – Тракийски университет - Стара Загора, Аграрен факултет

  

СЕКЦИЯ: ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

SECTION: SOCIAL SCIENCES

проф. д-р Кр. Бенкова – Тракийски университет - Стара Загора, Медицински факултет

проф. д-р Ж. Стойкова – Тракийски университет - Стара Загора, Педагогически факултет

доц. д-р Алексей Пампоров - БАН, София

 

СЕКЦИЯ: ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ

SECTION: PEDAGOGICAL SCIENCES

доц. д-р В. Иванова – Тракийски университет - Стара Загора, Педагогически факултет

доц. д-р А. Стойков – Тракийски университет - Стара Загора, Медицински факултет

доц. д-р Васил Хаджиилиев – Тракийски университет - Стара Загора, Медицински факултет