bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Science and technologies: Volume XII, 2022
Number 5: HUMANITIES

Аглика Богословова
НЯКОИ НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ СПЕЦИФИКАТА НА ЕЗИКА ПРИ СЪВРЕМЕННАТА ЧЕШКА МЛАДЕЖ

Аглика Богословова
ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРЕВОД МЕЖДУ БЛИЗКОРОДСТВЕНИ ЕЗИЦИ /НА ПРИМЕРА НА ЧЕШКИ И СЛОВАШКИ ЕЗИК/

Камелия Петкова
ОБЛИКЪТ НА МЕСТНИТЕ ПРАЗНИЦИ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ: ТРИ КАЗУСА ЕЛИН ПЕЛИН, БЕРКОВИЦА И ПОЖАРЕВО

Радея Гешева
ПРОЧИТИ НА ТЯЛОТО: ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА ПАРАДИГМАТА В АНГЛИЙСКАТА И ИТАЛИАНСКАТА ЛИТЕРАТУРА НА ХХ ВЕК