bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Science and technologies: Volume XII, 2022
Number 1: MEDICAL BIOLOGY STUDIES, CLINICAL STUDIES, SOCIAL MEDICINE AND HEALTH CARE

Галя Георгиева, Павлинка Добрилова
СЕМЕЙСТВОТО КАТО ИЗТОЧНИК НА ПОДКРЕПА ПРИ ПАЦИЕНТА НА ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ

Ат. Влайков
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПРОНИКВАЩА ТРАВМА НА ЛАРИНКСА СЪС СУИЦИДНА ЕТИОЛОГИЯ

Ат. Влайков
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА МАЛИГНИЗИРАЛ ДОБРОКАЧЕСТВЕН ТУМОР НА СЛЮНЧЕНИТЕ ЖЛЕЗИ

Ал. Петров, Г. Минков, Евг. Димитров, Емил Енчев, Ив. Димитров, Нурхан Юсеин, Й. Йовчев
ИНСУЛИНОМЪТ, РЯДЪК ТУМОР, МАСКИРАН КАТО ПСИХИЧНО РАСТРОЙСТВО – CASE REPORT

Нурхан Юсеин, Г. Минков, Евг. Димитров, Емил Енчев, Ал. Петров, Ив. Димитров, Й. Йовчев
ЕНТЕРО-ЕНТЕРАЛНА ИНВАГИНАЦИЯ СЛЕД ГАСТРЕКТОМИЯ - CASE REPORT

Маргарита Лаловска
ПРИЛОЖЕНИЕ НА МОДЕЛ ЗА ЗДРАВНИ ГРИЖИ АДАПТИРАН ЗА ДОМАШНИ УСЛОВИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПРЕЖИВЯН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ, В ЦЕНТЪР ЗА „ДОМАШНИ ГРИЖИ“ –гр. ВРАЦА

Цв. Григорова, Г. Карабойчева
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЛЮНЧЕНИ ЖЛЕЗИ

Мариела Борисова
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНОТО ПРОУЧВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ, ОТНОСНО ПРОБЛЕМИТЕ НА ПАЦИЕНТИ С ДОБРОКАЧЕСТВЕНА ПРОСТАТНА ХИПЕРПЛАЗИЯ

Дарина Минева
EФЕКТИВНОСТ НА РАБОТАТА НА ОБЩИТЕ ОНКОЛОГИЧНИ КОМИСИИ И НАСОКИ ЗА НЕЙНОТО ПОДОБРЯВАНЕ

Полина Драгнева
ПРЕЖИВЯВАНИЯ НА ЖЕНИ, РОДИЛИ СЪС ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ. ОЦЕНКА НА БОЛКАТА И ФИЗИЧЕСКИЯ ДИСКОМФОРТ

Полина Драгнева
ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА БРЕМЕННИ ЖЕНИ В БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО ЕЛЕКТИВНОТО ОПЕРАТИВНО РОДОРАЗРЕШЕНИЕ

Полина Драгнева
ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА АКУШЕРКИ И СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ "АКУШЕРКА" ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА БРЕМЕННИ ЖЕНИ, РАЖДАЩИ С ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ

Анита Михайлова, Нина Дончева, Иван Дончев, Мариана Кацарова, Мария Влашева, Стела Димитрова, Илия Костадинов
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ АНКСИОЛИТИЧНИТЕ СВОЙСТВА НА ТИМОХИНОН

Serdar Sipahioğlu, Baki Hekimoğlu
ACCUARCY OF IMAGE GUİDED TRANSTHORACİC BİOPSİES OF THORACİC LESİONS

Петя Аспарухоава
ДУХОВНОСТ, РЕЛИГИЯ И ЖИЗНЕНА ФИЛОСОФИЯ В ЖИВОТА НА БОЛНИТЕ

Евгени Димитров, Георги Минков, Емил Енчев, Ален Петров, Иван Димитров, Нурхан Юсеин, Георги Захариев, Йовчо Йовчев
НЕУТРОФИЛИЯТА КАТО ПРЕДИКТОР НА СМЪРТТА ПРИ УСЛОЖНЕНИ ИНТРААБДОМИНАЛНИ ИНФЕКЦИИ

Галя Янкова, Татяна Славкова
ПАНДЕМИЯТА КОВИД -19: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ РАБОТЕЩИ НА ПЪРВА ЛИНИЯ

Sabah Ayaz, Kalina Trifonova, Sana Zameer, Tundzhay Yoztyurk, Kiril Slaveykov
DIGITAL EYE STRAIN CAUSED BY ONLINE EDUCATION AND COVID-PANDEMIC ISOLATION