bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Science and technologies: Volume XI, 2021
Number 7: EDUCATION

Виктория Нечева, Василка Крумова
АНАЛИЗ НА НАГЛАСИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО БИОЛОГИЯ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА ПРОФИЛ „БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ“ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID 19

Камелия Йотовска, Виктория Нечева
ПЛАНИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИ ЕКСПЕРИМЕНТИ В УСЛОВИЯТА ЕЛЕКТРОННО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ (ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19)

Ваня Найденова, Елисавета Семерджиева
ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА СТУДЕНТИТЕ

Kornelia Kostova
CHALLENGES TO TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES

Kornelia Kostova
CREATIVE APPLICATION OF APPROACHES AND METHODS IN ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN PRIMARY EDUCATION

Милена Илиева
ДИНАМИКА НА РАЗВИТИЕТО НА УСТНАТА РЕЧ ПРИ УЧЕНИЦИТЕ, УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „ДАЛЕЧ ЩЕ СТИГНЕМ, АКО ГО НАПРАВИМ”

Галина Господинова
РАННА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ И ВТОРИ КЛАС С ДИСКАЛКУЛИЯ