bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Science and technologies: Volume XI, 2021
Number 5: HUMANITIES

Теодора Илиева
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРЪСТ1 (ПЕРСТ) И ПРЪСТ2 (ЗЕМЛЯ) В БЪЛГАРСКИ И В РУСКИ ФРАЗЕОЛОГИЗМИ

П. Врачева, Г. Господинова
РОЛЯТА НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОТО КОНСУЛТИРАНЕ ПРИ ПРАКТИТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТИ ОТ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ – СТАРА ЗАГОРА

Мартин Ранчев
БИОЕТИКА И ЕВТАНАЗИЯ

Радея Гешева
КАРТОГРАФИЯ НА ТЯЛОТО В ИТАЛИАНСКАТА ЛИТЕРАТУРА НА ХХ ВЕК: РАКУРСИ

Ангел Николов
LANGUAGE AND ITS SPECIFIC FEATURES THAT MAKE IT A HUMAN PHENOMENON

Станул Грозев
ЗА РЕЛИГИОЗНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ В КОНТЕКСТА НА ХРИСТИЯНСТВОТО