bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Science and technologies: Volume X, 2020
Number 7: EDUCATION

Петя Савова-Филипова, Ася Асенова
ПРОУЧВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ И НАГЛАСИТЕ КЪМ ПРОБЛЕМА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ПОДРАСТВАЩИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ОГРАНИЧЕНИЯ, НАЛОЖЕНИ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

Павлинка Добрилова
ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ, КАТО УСЛОВИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ

Виолета Георгиева-Христозова
ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНАТА ПЕДАГОГИКА В ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО КОРОНАВИРУС

Цвета Христова
ДИДАКТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА РОЛЯ НА CASE STUDY В КОРЕЛАЦИЯТА КЛИНИЧНО МИСЛЕНЕ ─ ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ АКУШЕРКИ И МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

Ася Асенова, Камелия Йотовска, Виктория Нечева, Петя Савова-Филипова
ПРОУЧВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ И ПОТРЕБНОСТИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ УЧИТЕЛИ ПО БИОЛОГИЯ КЪМ ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ОГРАНИЧЕНИЯТА НАЛОЖЕНИ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

Камелия Йотовска, Ася Асенова, Виктория Нечева
КАЧЕСТВО НА ЕЛЕКТРОННОТО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 (РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА УЧИТЕЛИ)

Виолета Костадинова, Емилия Цанкова
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В Р БЪЛГАРИЯ И ИЗРАЕЛ – СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ

Мима Трифонова
ДИНАМИКА В УСВОЯВАНЕТО НА ДИГИТАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОМПЕТЕНЦИИ ОТ СТУДЕНТИ – БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН