bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Science and technologies: Volume X, 2020
Number 6: SOCIAL STUDIES

Иван Грозданов
СТРУКТУРА, ВИДОВЕ И СПЕЦИФИКА НА ТЕХНОЛОГИИТЕ В СОЦИАЛНАТА РАБОТА

Пировски Л. Т.
ЩАСТИЕТО - СИСТЕМЕН ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ

Даниела Кожухарова
STEAM ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА АКТИВНО И ИНТЕГРАТИВНО УЧЕНЕ

Иван Грозданов
МИНИМАЛНИ СОЦИАЛНИ СТАНДАРТИ И ТЯХНАТА СЪЩНОСТ, СРАВНЕНИ СЪС СОЦИАЛНИТЕ СТАНДАРТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Надежда Николова
ИНОВАТИВНИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА БАНКОМАТИТЕ В КОНТЕКСТА НА ОМНИКАНАЛНОТО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ

Николина Марева, Ангел Филипов
РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ В СВЕТОВНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА

Силвия Христова Братоева-Манолева
ДОХОДНИТЕ НЕРАВЕНСТВА В БЪЛГАРСКИТЕ РЕГИОНИ

Пламена Петкова
АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА ПШЕНИЦА И СЛЪНЧОГЛЕД

Полина Иванова
МАКРОПРУДЕНЦИАЛНИЯТ ОТГОВОР НА COVID-19

Борислава Гълъбова
ОТВОРЕНИТЕ ИНОВАЦИИ КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИЯТА

Petya Stoevska
TRENDS IN THE ATTITUDE OF EMPLOYERS TO HIRE PEOPLE WITH DISABILITIES

Дарина Минева
ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ РАК НА ГЪРДАТА – ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ ПАЗАРНИЯ СЕГМЕНТ НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ