bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Science and technologies: Volume X, 2020
Number 5: HUMANITIES

Милена Симова
МУЗИКАТА КАТО ФАКТОР В РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ

Камелия Петкова
СПОРТЪТ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ НА РОМИТЕ В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО

Станул Грозев
КЪМ ПОНЯТИЕТО ЗА ЕТИКО-РЕЛИГИОЗЕН СОЦИАЛИЗЪМ – ПАУЛ ТИЛИХ

Иван Попов
ОКОНЧАТЕЛНО ПАДАНЕ НА БЪЛГАРИЯ ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ ПРЕЗ 1422 Г.