bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Science and technologies: Volume X, 2020
Number 3: TECHNICAL STUDIES

Пламен Пенчев
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА КОМБИНИРАНА СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА И БУФЕРЕН СЪД ЗА ПОДГРЯВАНЕ НА ОТОПЛЕНИЕ И БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА – ЧАСТ 2 – РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО

Пламен Пенчев
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА КОМБИНИРАНА СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА И БУФЕРЕН СЪД ЗА ПОДГРЯВАНЕ НА ОТОПЛЕНИЕ И БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА – ЧАСТ 1 - ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА

Тони Ангелов, Андон Попов, Йордан Денев, Никола Тодоров, Валентин Велев
ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОТО КОМПЛЕКСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СТРУКТУРНОМЕХАНИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ОРИЕНТАЦИОННО ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПОЛИКАПРОЛАКТАМ. II. ОРИЕНТИРАНО СЪСТОЯНИЕ

Тони Ангелов, Андон Попов, Йордан Денев, Никола Тодоров, Валентин Велев
ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОТО КОМПЛЕКСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СТРУКТУРНОМЕХАНИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ОРИЕНТАЦИОННО ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПОЛИКАПРОЛАКТАМ. I. ИЗОТРОПНО СЪСТОЯНИЕ

Никола Кирилов, Елена Кирилова
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛУМБАЛНАТА СКОЛИОЗА ЧРЕЗ РЕЗУЛТАТА ОТ ДВОЙНОЕНЕРГИЙНА АБСОРБЦИОМЕТРИЯ С DICOM СОФТУЕР