bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Science and technologies: Volume X, 2020
Number 2: NATURAL AND MATHEMATICAL SCIENCE

Милен Димов, Румяна Янкова, Светлана Гениева
НЯКОИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕРМИЧЕСКИЯ ПРОЦЕС НА ДЕСТРУКЦИЯ НА ПРОТЕКТОРНИ ВУЛКАНИЗАТИ

Гергана Друмева-Антонова
ЕСТЕСТВЕНО МНОГОГОДИШНО ПОДХРАНВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ В КВАТЕРНЕРНИТЕ ОТЛОЖЕНИЯ НА СТАРОЗАГОРСКО-НОВОЗАГОРСКОТО ПОЛЕ