bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Science and technologies: Volume X, 2020
Number 1: MEDICAL BIOLOGY STUDIES, CLINICAL STUDIES, SOCIAL MEDICINE AND HEALTH CARE

Мартин Малаков
ВЛИЯНИЕ НА COVID-19 ВЪРХУ КАРДИОВАСКУЛАРНАТА СИСТЕМА

Бирданова В. А., Виткова Ц. Г.
ХИГИЕННИ АСПЕКТИ НА ПРЕДПАЗВАНЕТО ОТ КОРОНАВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Емил Енчев, Стоян Николов, Евгени Димитров, Георги Минков, Абед Ел Захра Джабур Муман, Йовчо Йовчев
ХИПЕРТЕРМИЯТА КАТО ИНОВАТИВЕН ПЕРСОНАЛИЗИРАН МЕТОД ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

К. Стефанова, П. Добрилова
СЪВРЕМЕННИ ПРОБЛЕМИ НА ПАЛИАТИВНИТЕ ГРИЖИ ПРИ ОНКОЛОГИЧНО БОЛНИ И РОЛЯТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА

Teodora Todorova
NURSING SPECIALIZATION – A PREREQUISITE FOR PROVIDING GOOD QUALITY OF HEALTHCARE

Иван Димитров, Йовчо Йовчев, Емил Енчев, Ален Петров, Евгени Димитров, Георги Минков
РОЛЯ НА БИОМАРКЕРИТЕ ПРИ КАРЦИНОМА НА СТОМАХА

Мариела Борисова, Елка Владимирова, Цветанка Джиганска
РИСКОВИ ФАКТОРИ ПРИ МЪЖЕ С ДОБРОКАЧЕСТВЕНА ПРОСТАТНА ХИПЕРПЛАЗИЯ

Емил Енчев, Стоян Николов, Евгени Димитров, Георги Минков, Абед Ел Захра Джабур Муман, Йовчо Йовчев
КОНТАКТНАТА ТЕРМОГРАФИЯ КАТО ИНОВАТИВЕН ДИАГНОСТИЧЕН МЕТОД ПРИ РАКА НА ГЪРДАТА

Стоилова И. Й., Маджарова Р. П., Кръстанова М.С.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ ПРИ СВЪРЗАНИ С ПРОФЕСИЯТА УВРЕЖДАНИЯ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ

д-р Абед Ал-Захра Джабур
ПРЕЖИВЯЕМОСТ И ПРОГНОСТИЧНИ ФАКТОРИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ИНТРААБДОМИНАЛНА ИНФЕКЦИЯ

д-р Абед Ал-Захра Джабур
СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ В ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НАПАЦИЕНТИ С ИНТРААБДОМИНАЛНА ИНФЕКЦИЯ

д-р Абед Ал-Захра Джабур
МАРКЕРИ ЗА ПРОГНОЗА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЛОКАЛЕН ПЕРИТОНИТ

Цветанка Джиганска
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В АКУШЕРСКАТА ПРОФЕСИЯ

Любомир Маринов
УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА ПАЦИЕНТИТЕ С АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ ОТ ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ ПРИ ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ

Добромира Димитрова
ВЛИЯНИЕТО НА АЛКОХОЛА ВЪРХУ ОНКОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Евгени Димитров, Емил Енчев, Георги Минков, Стоян Николов, Ален Петров, Йовчо Йовчев
СКОРОВАТА СИСТЕМА QUICK-SOFA (qSOFA) ПРИТЕЖАВА ПО-ВИСОКА ПРОГНОСТИЧНА СПОСОБНОСТ ОТ СИНДРОМА НА СИСТЕМНИЯ ВЪЗПАЛИТЕЛЕН ОТГОВОР (SIRS) ПРИ ПАЦИЕНТИ С УСЛОЖНЕНИ ИНТРААБДОМИНАЛНИ ИНФЕКЦИИ

Даниела Драганова
ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ И НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ В МЕДИКОСОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Kiril Slaveykov, Kalina Trifonova, Valentin Stoyanov
TELEHEALTH SOLUTIONS FOR MENTAL HEALTH BURDEN DURING THE SARS COV 2 PANDEMIC

Kiril Slaveykov, Kalina Trifonova, Hristo Mumdzhiev
TELEHEALTH PRACTICES DURING THE COVID 19 PANDEMIC

Найденов Кр., Манолова Т., Мумджиев Н., Аргирова Й., Георгиев Г., Mанчев, Л., Миндов И.
ПОЗИЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА СЪН И ЗАТЛЪСТЯВАНЕ