bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Science and technologies: Volume IX, 2019
Number 7: EDUCATION

Милена Илиева
(НЕ) ПРИЕМАНЕТО НА РАЗЛИЧНИТЕ КУЛТУРИ В КЛАСНАТА СТАЯ

Янка Иванова, Илияна Ангелова
ИЗРАЗЯВАНЕ НА ОТРИЦАТЕЛНО ЗНАЧЕНИЕ В АНГЛИЙСКАТА КЛИНИЧНА ТЕРМИНОЛОГИЯ

Kamelia Yotovska, Victoria Necheva
PROJECT-BASED LEARNING BY THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE PREPARATION OF STUDENTS - FUTURE TEACHERS OF BIOLOGY

Мима Трифонова
РАЗВИВАЩО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ ПРИ РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТНИ ДИГИТАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОМПЕТЕНЦИИ ОТ СТУДЕНТИ – БЪДЕЩИ НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ

Анна Арнаудова-Отузбирова
ХУМАННОТО ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ В ПОДГОТОВКАТА НА СТУДЕНТИ ПО ПЕДАГОГИКА