bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Science and technologies: Volume IX, 2019
Number 6: SOCIAL STUDIES

Ангел Филипов
КЛАСИФИКАЦИЯ НА БЕЛГИЙСКИТЕ БАНКИ, ПРИОРИТЕТИ ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА РИСКА

Румен Василев
THE CONSTITUTION OF THE BULGARIAN PRINCIPLE

Иван Грозданов
СЪЩНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Eвгения Братоева
ИНТЕГРИРАНЕ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА ПРИ ЛИЦА С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ПАЛИАТИВНАТА ГРИЖА

Eвгения Братоева
ДУХОВНОТО ИЗМЕРЕНИЕ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА

Боряна Трифонова
ГЪВКАВИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – ПРЕДПОСТАВКА ЗА УСПЕХ НА БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Любомир Т.Пировски
ВЯРАТА КАТО ЧОВЕШКО ПСИХИЧНО ЯВЛЕНИЕ

Елица Георгиева
ТРАДИЦИЯ ИЛИ НОВАТОРСТВО В ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ПОДХОДИ – ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС РАДОСТИ И ПРОБЛЕМИ В ЖИВОТА НА МАЛКИЯ УЧЕНИК

Борислава Гълъбова
ПРИЛОЖЕНИЕ НА PESTLE АНАЛИЗА ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Камелия Петкова
ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЕДНОСТТА В СЕЛАТА

Дарина Минева
СКРИТАТА ИДЕЯ НА ЗДРАВНАТА РЕФОРМА

Георги Туртуриков
СТАРОЗАГОРСКАТА АДВОКАТУРА И „НАРОДНИЯ СЪД” 1944 – 1945 г.

Антон Стойков
АСЕРТИВНОСТТА КАТО ЛИЧНОСТНО КАЧЕСТВО ПРИ СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Дончо Донев
СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ – ОПИТ ЗА СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ.

Дончо Донев
ОСНОВАНИЯ ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО ПРИЛОЖНО НАПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ