bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Science and technologies: Volume VIII, 2018
Number 7: EDUCATION

Васил Хаджиилиев
ЕДИН ПОГЛЕД ВЪРХУ СЪВМЕСТНАТА ИСТОРИЯ НА ХИМИЯТА И МЕДИЦИНАТА

Янчо Станков, Ангел Николов
СЪЧЕТАВАНЕТО НА ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ С ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ – ЕДНА ДОБРА И ПОЛЕЗНА ПРАКТИКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА СЪВРЕМЕННИЯ МЛАД ЧОВЕК

Янка Иванова, Илияна Ангелова
СЛОЖНИ КЛИНИЧНИ ТЕРМИНИ ОТ СТАРОГРЪЦКИ ПРОИЗХОД В АНГЛИЙСКАТА МЕДИЦИНСКА ТЕРМИНОЛОГИЯ

Камелия Йотовска
СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В УНИВЕРСИТЕТСКИ КУРС ЗА ПОДГОТОВКА НА УЧИТЕЛИ ПО БИОЛОГИЯ ВЪВ ВИРТУАЛНА СРЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Anton Berestnev
PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE PRACTICAL PART EDUCATIONAL PROGRAMS ON CHEMISTRY IN SCHOOLS OF THE REPUBLIC OF BELARUS

Виолета Георгиева-Христозова
БЪЛГАРСКОТО ЕВРОПРЕДСЕДАТЕЛСТВО И ПРОИЗТИЧАЩИТЕ ОТ НЕГО ПЕРСПЕКТИВИ ЗА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Мима Трифонова
ДИГИТАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОМПЕТЕНЦИИ (ОТ ПОТРЕБИТЕЛСКА КЪМ СЪЗИДАТЕЛНО-КРЕАТИВНА СТРАТЕГИЯ)

Victoria Necheva, Gergana Ingilizova
THE ROLE OF ICT FOR THE VISUALIZATION OF THE HISTOLOGY EDUCATIONAL CONTENT IN HIGHER EDUCATION