bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Science and technologies: Volume VIII, 2018
Number 6: SOCIAL STUDIES

Jenet Petkova
HISTORY OF DEPRESSION.OVERVIEW AND SYMPTOMS

Jenet Petkova
TRADITIONAL DEPRESSION TESTS. A COMPARATIVE ANALYSES

Nikolay Dimitrov, Dimitrinka Atanasova, Ivelina Ivanova, Antoaneta Georgieva, Sevinch Hamza, Yordan Stoyanov, Dimitar Sivrev
METHODS FOR PRESERVATION OF BODY RELICS USED BY THE CHRISTIAN CHURCH

Rumen Vasilev, Vesela Mareva
SOCIALIZATION OF CHILD OFFENDERS – CRIMINAL LAW ASPECTS

Недялка Ямакова
БОГОСЛОВСКИ ОСНОВАНИЯ ЗА ПОЧИТАНЕТО НА БОЖИИТЕ УГОДНИЦИ – СВЕТЦИТЕ, И ТЕХНИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Иван Иванов
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ В СИСТЕМАТА НА НОИ

Камелия Петкова
МОНЕТАРНИ И НЕМОНЕТАРНИ АСПЕКТИ НА БЕДНОСТТА В СЕЛАТА