bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Science and technologies: Volume VIII, 2018
Number 5: AGROBIOLOGICAL SCIENCE

Ина Стойчева
ВЛИЯНИЕ НА СЛЪНЧОГЛЕДОВ ШРОТ, СУХ СПИРТОВАРЕН ОСТАТЪК И СИЛАЖ ОТ ЛЮЦЕРНА ВЪРХУ МЛЕЧНАТА ПРОДУКТИВНОСТ ПРИ ОВЦЕ

Alexander Matev, Velika Kuneva, Gergana Ilcheva, Zhivko Zhivkov
YELD COMPONENTS OF COMMON BEANS GROWN IN REGULATED WATER DEFICIT CONDITIONS

Румен Базитов
ЕВАПОТРАНСПИРАЦИЯ И БИОФИЗИЧНИ КОЕФИЦИЕНТИ НА ЦАРЕВИЦА ЗА СИЛАЖ ПРИ НАPУШЕН ПОЛИВЕН РЕЖИМ

Нели Керанова
ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ТЮТЮН В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ МАТЕМАТИЧЕСКИ ПОДХОДИ

Нели Керанова, Марина Друмева-Йончева, Йонко Йончев
ПРИЛОЖЕНИЕ НА КЛЪСТЕР АНАЛИЗА ЗА ГРУПИРАНЕ НА НОВИ ГЕНОТИПОВЕ ТЮТЮН ВИРЖИНИЯ СПОРЕД НЯКОИ ХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ