bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Science and technologies: Volume VIII, 2018
Number 3: TECHNICAL STUDIES

Златко Златанов
МАТРИЧНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАНИЯТА В СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМИ СИСТЕМИ

Димитър Желев, Иван Георгиев, Кристиан Христов
ИЗСЛЕДВАНЕ ЧЕСТОТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТИПОВИТЕ РЕГУЛАТОРИНА СИСТЕМИТЕ ЗА АВТОМАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРАНЕ

Иван Георгиев, Димитър Желев, Кристиан Христов
ИЗСЛЕДВАНЕ ПРЕХОДНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТИПОВИТЕ РЕГУЛАТОРИ НА СИСТЕМИТЕ ЗА АВТОМАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРАНЕ

Кристиан Христов, Димитър Желев, Иван Георгиев
ЛАБОРАТОРНО УСТРОЙСТВО ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ПРЕХОДНИТЕ И ЧЕСТОТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТИПОВИТЕ РЕГУЛАТОРИ НА СИСТЕМИТЕ ЗА АВТОМАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРАНЕ