bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Science and technologies: Volume VIII, 2018
Number 2: NATURAL AND MATHEMATICAL SCIENCE

Monika Borisova, Aneliya Kostadinova
PROMOTE THE BIOCOMPATIBILITY OF ELECTROSPUN POLYMERIC NANOFIBERS THROUGH HERBAL EXTRACTS

Здравка Николаева, Гинка Байкушева-Димитрова, Милена Искрова
УСТРОЙСТВО ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАГРЯВАНЕТО В ОБЕМ ЗАЕТ ОТ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ

Светлана Гениева, Румяна Янкова, Гинка Байкушева-Димитрова, Милувка Станчева
ПОЛУЧАВАНЕ И ТЕРМИЧНО ОХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА Er2(SeO3)33H2O

Румяна Янкова, Ивайло Танков
КВАНТОВОХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА СТРУКТУРА НА 4АМИНО-1,2,4-ТРИАЗОЛ

Sonya Ivanova, Milen Dimov
STUDY ON THE REACTION OF 2-BROMO (CHLORO)-2-NITROETHENYLARENES AND THIOLATE IONS

Милен Димов, Иван Димов, Ира Танева
ФРАКЦИОНЕН СЪСТАВ НА ОКИСЛЕН ВУЛКАНИЗАТ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНАСТИТЕ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА НЯКОИ НЕГОВИ ЕКСТРАКТИ

Гинка Байкушева-Димитрова, Светлана Гениева, Румяна Янкова
ИНТЕРПОЛАЦИОНЕН МЕТОД ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЕНТРОПИЯТА НА СЕЛЕНИТИ НА РЕДКОЗЕМНИ ЕЛЕМЕНТИ

Цветелина Толева, Христо Димитров
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СЕИЗМИЧНИ ФАЦИЕСИ В ГОРНОЕОЦЕНСКАТА И ОЛИГОЦЕНСКАТА СЕКВЕНЦИИ В СУХОЗЕМНАТА ЧАСТ ОТ ДОЛНОКАМЧИЙСКИЯ СЕДИМЕНТЕН БАСЕЙН

Lilia Bocheva
LONG-TERM VARIATION AND ANALYSIS OF HAIL PRECIPITATION IN SOFIA REGION

Luljeta Disha, Defrim Bulku, Antoneta Deda
THE RISK OF AN INAPPROPRIATE USE OF A WEIGHING INSTRUMENT

Dafina Hyka (Xhako), Rudina Osmanaj (Zeqirllari)
INTERQUARK POTENTIAL WITH QCDLAB2 IN LATTICE QCD

Dafina Hyka (Xhako), Niko Hyka
DEVELOPING NUMERICAL METHODS AND SIMULATIONS FOR TRAININGS IN RADIOTHERAPY

Мирослав Карабалиев
АНАЛИЗ НА НЕСЪВЪРШЕНСТВАТА В СТАТИСТИЧЕСКИЯ ПОДХОД НА ПЪРВИТЕ ИЗДАНИЯ НА РЕЙТИНГОВАТА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ

Гергана Друмева-Антонова
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕСТЕСТВЕНОТО ПОДХРАНВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ В ЗАПАДНАТА ЧАСТ НА СОФИЙСКОТО ПОЛЕ ПО ИЗМЕНЕНИЕТО НА ТЕХНИТЕ НИВА

Николай Иванов и Марин Койчев
ЗНАЧЕНИЕ НА ПРЕВОЗИТЕ НА КЪСИ РАЗСТОЯНИЯ ПО МОРЕ ЗА ТОВАРОПОТОЦИТЕ ПРЕМИНАВАЩИ ПРЕЗ БЪЛГАРСКИТЕ ЧЕРНОМОРСКИ ПРИСТАНИЩА