bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Science and technologies: Volume VIII, 2018
Number 1: MEDICAL BIOLOGY STUDIES, CLINICAL STUDIES, SOCIAL MEDICINE AND HEALTH CARE

Насто Л., Кавръков Т.
КЪСНИ АРТЕРИАЛНИ ЕМБОЛИИ - ДЕФИНИРАНЕ НА ПРОБЛЕМА

Р. Маджарова, E. Kирилова, Ц. Петранова, М. Николова
ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ГРИЖА ПРИ ВЪЗРАСТНИ ПАЦИЕНТКИ С ОСТЕОПОРОЗА

Стилиян Стоянов, Валентин Петров, Руска Паскалева
ЛЕЧЕБНИЯТ МАСАЖ- ДРЕВНОТО ВЪЛШЕБСТВО НА НАРОДИТЕ

Костадин Георгиев, Димитър Чонов, Мариана Георгиева
ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ ПРИ ПАЦИЕНТИ ОПЕРИРАНИ ЗА СЛЕДОПЕРАТИВНИ ХЕРНИИ

Anita Nikolova, Stefan Stanev, Selen Hamdi, Pamela Boikova, Richard Hadzhiev, Nikolay Dimitrov, Nikola Tomov
TROCHANTER TERTIUS INCIDENCE IN A BULGARIAN POPULATION

Галина Братоева, Мартин Малаков
ГЕНЕТИЧНИ И ЕПИГЕНЕТИЧНИ ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ

Yordan Babachev, Alexander Babachev, Selin Durgud, Duygu Hasan, Stefan Stanev, Selen Hamdi, Pamela Boikova, Richard Hadzhiev, Anita Nikolova
THE QUEST FOR THE G-SPOT: A SURVEY AMONG MEDICAL STUDENTS

Pencheva M., Tashev R., Ardasheva R., Turiiski V., Kristev A.
RADIATION INDUCED TISSUE ALTERATIONS IN RATS

Евгени Димитров, Емил Енчев, Георги Минков, Стоян Николов, Йовчо Йовчев
РОЛЯТА НА НЕУТРОФИЛНИЯ ПОВЪРХНОСТЕН АНТИГЕН CD64 КАТО БИОМАРКЕР ПРИ УСЛОЖНЕНИ ИНТРААБДОМИНАЛНИ ИНФЕКЦИИ

Пировски Л. Т., Пировски Н. Л., Стайкова Й.,
ЛОКАЛНО-АНЕСТЕЗИРАЩ ФИТОПРEПАРАТ ЗА ОБЕЗБОЛЯВАНЕ ПРЕЗ ЗДРАВА ИЛИ УВРЕДЕНА КОЖА

Биляна Тачева, Бояна Първанова, Иван Танев Иванов, Радостина Георгиева, Мирослав Карабалиев
EЛЕКТРОХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВГРАЖДАНЕТО НА НА ЛЕКАРСТВЕНОТО ВЕЩЕСТВО ТИОРИДАЗИН В ЛИПОЗОМИ

Н. Кирилов , И. Шейтанов
ХРАНИТЕЛЕН СТАТУС ПРИ ВЪЗРАСТНИ ЖЕНИ С НИСКО НИВО НА ВИТАМИН Д И ОСТЕОПОРОЗА

Пламена Динева, Кристина Хаджиева, Павел Тимонов, Иван Црънчев, Светлозар Спасов, Тодор Добрев, Стефан Мутафчиев
ТРАВМИ В ОБЛАСТТА НА КОЛЕННАТА СТАВА КАТО ПРЕДСКАЗВАЩ ФАКТОР ПРИ ПТП С УЧАСТИЕТО НА ПЕШЕХОДЦИ

Енчев Е., Димитров Е., Николов Ст., Петров А., Минков Г., Йовчев Й.
РОЛЯ НА ЕКСПРЕСИЯТА НА SIRT1 ЗА ПРОГНОЗАТА ПРИ ПАЦИЕНТИ С КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ

Veselina Petrova-Tacheva, Sevdalina Alekova, Veselin Ivanov
LEMNA MINOR L. AND FOLK MEDICINE

Anita Mihaylova, Nina Doncheva, Hristina Zlatanova, Delian Delev, Ilia Kostadinov
EFFECTS OF PRAMIPEXOLE ON LEARNING AND MEMORY PROCESSES IN NAÏVE RATS AND RATS WITH HALOPERIDOL-INDUCED DOPAMINERGIC BLOCKADE

Ставрова Ралица, Йоханова Славина, Михайлова Денница, Богданов Славейко, Вътева Янислава
УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА ПАЦИЕНТКИТЕ ОТ АНЕСТЕЗИЯТА И ОБЕЗБОЛЯВАНЕТО В ПЪРВИТЕ ЧАСОВЕ СЛЕД ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ

Милена Гулинац, Георги Иванов, Богдан Червенков, Владимир Иванов, Иван Црънчев
ЛЕЙОМИОМ НА МАТОЧНАТА ШИЙКА – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Пламена Динева, Кристина Хаджиева, Светлозар Спасов, Тодор Добрев
ДЕРМОИДНА КИСТА В ТЕМЕННАТА ОБЛАСТ НА ГЛАВАТА, ИМИТИРАЩА ОГНЕСТРЕЛНО НАРАНЯВАНЕ- КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Виктория Нечева
РОЛЯ НА ИКТ ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ ПРИ ПРЕПОДАВАНЕ НА ХИСТОЛОГИЯ ВЪВ ВУЗ

В. Нечева, Г. Ингилизова, И. Костов
ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ НЯКОИ ВЪЗРАСТОВИ ИЗМЕНЕНИЯ В МОРФОЛОГИЯТА И ФИЗИОЛОГИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА СПЕРМАТОЗОИДИТЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ

Лиляна Станчева, Антоанета Терзиева
ПОТРЕБНОСТ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ ДЕЦА С ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА