bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Science and technologies: Volume VII, 2017
Number 7: EDUCATION

Abdeljalil Métioui
ASSESSING ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS’ UNDERSTANDING OF ELECTRIC CURRENT AND ITS CONSERVATION

Илияна Ангелова, Малина Митрева
СТЕПЕНУВАНЕ НА ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА В ОБУЧЕНИЕТО НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ ПО БЪЛГАРСКИ И ЛАТИНСКИ ЕЗИК

Цветанка Джиганска, Нанси Славейкова, Петя Кантарева
МОДУЛНО СТРУКТУРИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Мая Янева, Мария Сайкова
МУСКУЛ ИЛИ МИШКА: МЕТАФОРАТА В АНАТОМИЧНИТЕ ТЕРМИНИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО ЛАТИНСКИ И АНГЛИЙСКИ НА ЗДРАВНИ СПЕЦИАЛИСТИ

В. Костадинова, Т. Величкова
ОВЛАДЯВАНЕ НА ОСНОВНИ ВОКАЛНИ ТЕХНИКИ И ПОХВАТИ ПРИ СЦЕНИЧНИ ИЗЯВИ НА РАЗЛИЧНИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ УЧАСТНИЦИ

Anila Shehu
THE PRONUNCIATION OF ITALIAN TOTAL QUESTION PHRASES BY ALBANIAN LEARNERS

Светла Дяковска
ДОМАШНИЯТ ЕКСПЕРИМЕНТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО „ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА”

Светла Дяковска
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ МЕТОД ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ „ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА”