bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Science and technologies: Volume VII, 2017
Number 6: SOCIAL STUDIES

Полина Ставрева-Костадинова, Добрин Иванов
ИНОВАТИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА В СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО

Иво Калинов, Константин Андреев, Надежда Илиева, Светла Николова
НИВА НА АНАЛИЗ И УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ТЕРОРИСТИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИЗВЪРШИТЕЛИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА САМОУБИЙСТВЕНИ ТЕРОРИСТИЧНИ АТАКИ С БИОЛОГИЧНО ОРЪЖИЕ

Борислава Гълъбова
ВЪЗМОЖНОСТИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ КАТО МЕХАНИЗЪМ ЗА УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ

Виолета Стоянова
КОНФЛИКТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ В СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА НА БОЛНИЦАТА

Боряна Трифонова
СЪВРЕМЕННИ ТЕХНИКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

Камелия Петкова
РАЗЛИЧНИТЕ ЛИЦА НА ДИСКРИМИНАЦИЯТА ПРИ РОМИТЕ

Иван Грозданов
СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ В СИСТЕМАТА НА НОИ

Dorina Xhani, Fatlinda Tahiri
DEFINING SEX SELECTIVE ABORTION AND ITS INFLUENCE ON WOMEN’S MENTAL HEALTH

Весела Марева
ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Николай Ников, Татяна Жекова, Мария Данева
СИСТЕМЕН АНАЛИЗ НА КРЕАТИВНОСТТА НА ТРИЪГЪЛНИКА „ВИСШЕ ОБРАЗУВАНИЕ-НАУКА-ПРОИЗВОДСТВО“

Тодор Тодоров
АТРАКТИВНОСТТА НА БИТКОЙН

М. Шошев
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА АУДИОВИЗУАЛНОТО УВЛИЧАНЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ДЕЦА ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР

Любка Бурмова
ЕВХАРИСТИЯТА В АПОСТОЛСКИЯ ВЕК

Любка Бурмова
ИНСТИТУТЪТ НА ПРЕЗВИТЕРИТЕ В ДРЕВНОХРИСТИЯНСКАТА ЦЪРКВА

Недялка Ямакова
ОБОЖЕНИЕТО – ЗАБРАВЕНОТО* ПРИЗВАНИЕ НА ЧОВЕКА

Румен Василев
СЕМЕЙСТВОТО КАТО СОЦИАЛЕН ФАКТОР, ПОРАЖДАЩ ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ У МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

Нели Цанкова
СВЕТЪТ НА ДЕТЕТО С УВРЕЖДАНЕ