bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Science and technologies: Volume VII, 2017
Number 5: AGROBIOLOGICAL SCIENCE

Димо Димов
НИВО НА ШУМ В СГРАДИ ЗА СВОБОДНО БОКСОВО ОТГЛЕЖДАНЕ НА КРАВИ ЗА МЛЯКО

Дияна Дерменджиева
АГРОХИМИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА УТАЙКИ ОТ ГРАДСКА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, ГР.СТАРА ЗАГОРА

Валентина Вълкова, Наталия Петровска
АНАЛИЗ НА НАСЛЕДЯВАНЕТО НА ОСНОВНИ КОЛИЧЕСТВЕНИ И БИОМЕТРИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ХИБРИД КН 310 II. ОБЩА ВИСОЧИНА НА РАСТЕНИЯТА, ВИСОЧИНА ДО ОСНОВНИЯ кочан, БРОЙ ЛИСТА И ПЛОЩ НА ПРИКОЧАННИЯ ЛИСТ

Валентина Вълкова, Наталия Петровска
АНАЛИЗ НА НАСЛЕДЯВАНЕТО НА ОСНОВНИ КОЛИЧЕСТВЕНИ И БИОМЕТРИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ХИБРИД КН 310 III. ДЪЛЖИНА НА ЗЪРНОТО, ТЕГЛО НА ЗЪРНО ОТ КОЧАНА И ПРОЦЕНТ НА ЗЪРНОТО В КОЧАНА

Наталия Петровска, Валентина Вълкова, МимаИлчовска
СЕЛЕКЦИОННА ОЦЕНКА НА НОВИ ЦАРЕВИЧНИ ХИБРИДИ

Наталия Петровска, Валентина Вълкова
НАСЛЕДЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВЕНИ ПРИЗНАЦИ И ИЗМЕНЧИВОСТ НА ГЕНЕТИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ ПРИ ХИБРИД КНЕЖА 310
I. ДЪЛЖИНА НА КОЧАНА, БРОЙ РЕДОВЕ В КОЧАНА И БРОЙ ЗЪРНА В РЕД

Мима Илчовска, Наталия Петровска, Валентина Вълкова
КОМБИНАТИВНА СПОСОБНОСТ ЗА ДОБИВ ЗЪРНО ПРИ СРЕДНО КЪСНИ МУТАНТНИ ЛИНИИ ЦАРЕВИЦА

Nelly Keranova
APPLICATION OF A SINGLE-FACTOR ANALYSIS FOR ASSESSING AND ANALYZING THE ECOLOGICAL VALENCE OF THE AVERAGE YIELDS OF SOME AGRICULTURAL CROPS IN BULGARIA FROM 2001 TO 2015