bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Science and technologies: Volume VII, 2017
Number 3: TECHNICAL STUDIES

Николай Лаков, Лъчезар Георгиев
КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЕКСПЛОЗИИ В ПОДЗЕМНИ ВЪГЛИЩНИ РУДНИЦИ

Д. T. Звездова, С. И. Стамболова, Н. M. Неделчев
НЕИЗОТЕРМИЧЕН КИНЕТИЧЕН АНАЛИЗ НА ПИРОЛИЗ НА ХИТОЗАН

Снежана Стоянова, Младен Пройков
ЛАБОРАТОРНО УСТРОЙСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕДНОФАЗЕН КОЛЕКТОРЕН ДВИГАТЕЛ

Добрин Георгиев, Адриана Георгиева, Краси Панайотова, Десислава Колева
ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ПОВЪРХНОСТНОТО НАПРЕЖЕНИЕ (МАРАНГОНИ ЕФЕКТ) ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОСТТА ПРИ РЕКТИФИКАЦИЯ НА ДВУКОМПОНЕНТНИ СМЕСИ

Младен Пройков
НЯКОИ ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ ПО ЕЛЕКТРОМАГНИТНАТА СЪВМЕСТИМОСТ В ПРОМИШЛЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ