bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Science and technologies: Volume VI, 2016
Number 7: SOCIAL STUDIES

Нели Цанкова
АЗ ИМАМ ПРАВО ДА КАЖА

Петър Димитров
ВОЕННИТЕ КОНФЛИКТИ В БЪДЕЩЕ

Milena Ivova Ilieva
THE INTRA-RAY MODEL ON THE WORK WITH VULNERABLE COMMUNITIES

Борислава Гълъбова, Недялко Несторов
СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ИЗНОСА НА РУДИ, ШЛАКИ И ПЕПЕЛИ

Elena Merdjanova, Gergana Petrova, Hristina Kulina
A RESEARCH OF THE PARENTS’ OPINION REGARDING THE PHYSICAL ACTIVITY OF THEIR CHILDREN (11, 12 AND 13 YEARS OLD)

Любомира Спасова
РЕКЛАМА И ПЪБЛИК РЕЛЕЙШЪНС КАТО ЧАСТ ОТ КОМУНИКАЦИИТЕ НА МОБИЛНИТЕ ОПЕРАТОРИ

Тодор Тодоров
МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ ПОЛЕЗНИ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС

Любомир Т. Пировски, Цвета Кирилова
ИНОВАЦИИ И ЕВРИСТИКА

Daniela Konstantinova
DEVELOPMENT OF LONG-TERM SOCIAL SERVICES FOR THE ELDERLY IN BULGARIA

Милена Ивова Илиева
ДОБРОТВОРСТВОТО В СОЦИАЛНАТА РАБОТА

Gacovski Z., Petrovska B., Cilev G., Stojanovski S., Gacovska M., Hristovska T.
AWARENESS OF THE POPULATION IN BITOLA, R. MACEDONIA WITH THE ARTIFICIAL SWEETENER ASPARTAME

Неделина Здравкова, Жанета Стойкова
ОСОБЕНОСТИ В РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНИЯ ИНТЕРЕС ПРИ ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ,
ОТГЛЕЖДАНИ В РАЗЛИЧНИ УСЛОВИЯ

Нейчо Кънев
ПРОГРАМАТА НА НЕОФИТ РИЛСКИ ЗА СТАРОЗАГОРСКИТЕ УЧИЛИЩА

Kamelia Petkova
MODERN CHALLENGES FACED BY YOUNG PEOPLE – FOCUS ON THEIR EDUCATION AND REALIZATION ON LABOUR MARKET

Петър Вълков
ВЯРАТА, НАДЕЖДАТА И ЛЮБОВТА КАТО КОПИНГ-СТРАТЕГИИ ПРИ СТРЕС И ЖИТЕЙСКИ КРИЗИ

Надежда Добрева, Ива Вулжева
НАГЛАСИТЕ КЪМ БЪЛГАРИЯ, ФОРМИРАНИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИТЕ МЕДИИ

Любка Бурмова
ЛИТУРГИЧНАТА ПРАКТИКА В ДРЕВНОХРИСТИЯНСКИЯ АПОКРИФ „ДЕЯНИЯ НА [ЮДА] ТОМА“

Любка Бурмова
БОГОСЛУЖЕБНИ ПОСЛЕДОВАНИЯ ОТ ДЕНОНОЩНИЯ КРЪГ В ДРЕВНОХРИСТИЯНСКИЯ ПАМЕТНИК „АПОСТОЛСКИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ“

Rumyana Angelova
EU INDUSTRIAL POLICY: PURPOSE, APPROACH AND INSTRUMENTS

Недялка Ямакова
БЪЛГАРСКИТЕ СВЕТЦИ, В ЧАСТНОСТ ОТ ПЕРИОДА НА ОСМАНСКОТО ВЛАДИЧЕСТВО, ОТРАЗЕНИ В КАЛЕНДАРА НА ДРАГАН МАНЧЕВ ЗА 1877 Г.

Polina Stavreva-Kostadinova
IMAGE AND FUNCTIONS OF THE FATHER IN THE CONTEMPORARY BULGARIAN FAMILY