bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Science and technologies: Volume VI, 2016
Number 4: TECHNICAL STUDIES

Пламен Пенчев
ИЗСЛЕДВАНЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА КОМБИНИРАНА СИСТЕМА ЗА ОТОПЛЕНИЕ И БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА

Пламен Пенчев
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА НАСИПЕН МАТЕРИАЛ

A. Popov, T. Angelov, N. Todorov, Y. Denev, V. Velev
ORIENTATION DOWNLOAD OF POLYCAPROLACTAM. II. OPTIMIZATION OF THE ORIENTATION CONDITIONS

A. Popov, T. Angelov, N. Todorov, Y. Denev, V. Velev
ORIENTATION DOWNLOAD OF POLYCAPROLACTAM. I. PRIMARY STRUCTURES

Д. T. Звездова, С. И. Стамболова, Н. M. Неделчев
КИНЕТИЧЕН АНАЛИЗ НА ПИРОЛИЗ НА ХИТИН ОТ СКАРИДИ ОТ ЧЕРНО МОРЕ

Станчо Едрев, Здравка Николаева, Емил Богословов
ПРЕСМЯТАНЕ НА ДИФЕРЕНЦИАЛНИ КИНЕМАТИЧНИ ВЕРИГИ ОТ АВТОМОБИЛНИ АВТОМАТИЧНИ ТРАНСМИСИИ

Tsvetan Dimitrov, Mihail Doynov, Miluvka Stancheva
SYNTHESIS AND STUDY OF GARNET CERAMIC PIGMENTS IN THE SYSTEM CaO.Cr2O3.SiO2

Zhivko Ivanov, Mariana Karaivanova, Dobrin Georgiev, Adriana Georgieva
STUDY OF THE EFFECT OF SURFACE TENSION AND ITS INFLUENCE ON SPECIFIC INTERFACIAL AREA IN DISTILLATION LABORATORY COLUMN

Орлин Петров, Петя Петрова, Вяра Русева
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХАРМОНИЧНИТЕ ЗАМЪРСЯВАНИЯ В ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ МРЕЖИ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ, ПРИЧИНЕНИ ОТ СЪВРЕМЕННИ СВЕТОДИОДНИ ИЗТОЧНИЦИ

Петя Петрова, Вяра Русева, Орлин Петров
АНАЛИЗ НА СТАНДАРТИТЕ В ОБЛАСТТА НА ОСВЕТИТЕЛНАТА ТЕХНИКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ

Петър Пенчев, Мустафа Ебазир
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА СИСТЕМИТЕ ЗА АВТОМАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ И СИСТЕМИТЕ ЗА АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ

Мустафа Ебазир, Петър Пенчев
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕХОДНИТЕ ПРОЦЕСИ НА ЗАДВИЖВАЩ ЕЛЕКТРОМАГНИТ ЗА ПОСТОЯНЕН ТОК

Снежана Стоянова, Васил Агапиев, Младен Пройков
ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЕСИМЕТРИЧНИ И НЕЛИНЕЙНИ РЕЖИМИ В ТРИФАЗНИТЕ ЧЕТИРИПРОВОДНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ

Tihomir Dovramadjiev
SPECIALISED ARCHITECTURAL FEATURES IN BLENDER 3D

Tihomir Dovramadjiev
DEVELOPMENT OF INTERIOR AND EXTERIOR PROJECTS THROUGH BLENDER SOFTWARE