bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Science and technologies: Volume VI, 2016
Number 2: NAUTICAL AND ENVIRONMENTAL STUDIES

Maria Dimitrova Daneva
STUDY APPLICATION OF MARPOL 73/78 CONVENTION IN WORLD SHIPPING

Nikolay Yanev Nikov, Tatyana Lyubenova Zhekova, Anna Kostadinova Simeonova
ANALYSIS OF THE CONDITIONS FOR BUILDING FLEXIBLE UNDERWATER REEF

Tatyana Lyubenova Zhekova
DEVELOPMENT OF AN ELECTRONIC NAVIGATIONAL MODEL OF THE BULGARIAN BLACK SEA COAST

Николай Ников, Здравко Свиленов, Татяна Жекова
РАЗРАБОТВАНЕ НА МОДЕЛ НА „СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОТОКА ОТ ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ НАСИПНИ ТОВАРИ ЗА ПРИСТАНИЩА РАЗПОЛОЖЕНИ В ГРАДОВЕТЕ”

Адриана Георгиева, Десислава Колева, Краси Панайотова, Добрин Георгиев, Живко Иванов
ОПРЕДЕЛЯНЕ ЕМИСИИТЕ ОТ ВЪГЛЕВОДОРОДИ ПРИ СЪХРАНЕНИЕТО И ТРАНСПОРТА НА НЕФТОПРОДУКТИ

Гергана Друмева-Антонова
ПОДЗЕМНИ ВОДИ И ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ЛОНГОЗНИ ГОРИ ПО ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА ТУНДЖА

Чавдар Орманов
АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА НАМАЛЯВЕНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ВОДАТА ПРИ ДВИЖЕНИЕ НА КОРАБИТЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА „ВЪЗДУШНА СМАЗКА”

Делян Щерев
ОСОБЕНОСТИ НА ПРЕВОЗА ПО МОРЕ НА НАСИПНИ ТОВАРИ СКЛОННИ КЪМ ВТЕЧНЯВАНЕ

Красимира Начева
ИЗМЕНЕНИЯ В МОДУЛА НА РЕЧНИЯ ОТТОК ВЪВ ВОДОСБОРНИЯ БАСЕЙН НА Р. ТУНДЖА

Karamfil Kalchev, Nesho Chipev
COMPARATIVE ANALYSIS OF PROTEASE AND UREASE ACTIVITY IN SOILS FROM LIVINGSTON ISLAND (ANTARCTICA)

Desislava Mantovska, Zhenia Yordanova*, Mariya Rogova, Antoniya Paskaleva, Daniela Marcheva, Veneta Kapchina-Toteva
INITIATION OF IN VITRO CULTURE OF THE BALKAN ENDEMIC SPECIES STACHYS THRACICA DAVIDOV

Ivan K. Kirjakov, Katya N. Velichkova
DESCRIPTION OF TWO NEW TAXA OF THE GENUS AMPHIKRIKOS KORSHIKOV (CHLOROPHYTA) FROM BULGARIA