bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Покана за общо събрание на Съюз на учените - Стара Загора

27.08.2020

ПОКАНА

ОТЧЕТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ - СТАРА ЗАГОРА

СТАНОВИЩЕ НА КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ

ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ - СТАРА ЗАГОРА

ТЕКУЩИ