bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Поздравителен адрес

03.06.2020

Поздравителен адрес от доц. д-р Васил Хаджиилиев - Председател на Съюз на учените - Стара Загора