bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

XXVII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ посветена на 65 ГОДИНИ "МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК" 1-2 юни 2017 год.

20.06.2017
Официално откриване
Официално откриване
Официално откриване
Регистрация на участниците
Регистрация на участниците
Работа по секции
Работа по секции
Работа по секции
Работа по секции
Работа по секции
Работа по секции
Работа по секции
Нашите доброволци, студенти от Тракийски университет - Стара Загора