en

Science and technologies: Volume XI, 2021
Number 6: SOCIAL STUDIES

Nikolay Yotovski
INTRODUCTION OF NEW TRAVEL REGULATIONS (IN AND OUTSIDE THE EUROPEAN UNION) AND THEIR IMPACT ON TOURISM

Цветанка Джиганска
РАЖДАЕМОСТ – НАЦИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ, МЕЖДУНАРОДНИ СРАВНЕНИЯ

Камелия Петкова
РАЗБИРАНЕТО ЗА МЕСТНИТЕ ПРАЗНИЦИ В СЪВРЕМЕННИЯ ГЛОБАЛЕН СВЯТ: НЯКОИ ТЕОРЕТИЧНИ И ЕМПИРИЧНИ ПОДХОДИ

Dorina Xhani, Sabina Belshaku
VIOLENTED WOMEN AND IT’S ASSESSMENT NEEDS - PUBLIC SOCIAL SERVICES IN ALBANIA (Case in Elbasan region)

Sabina Belshaku, Dorina Xhani
CHALLENGES OF EMPLOYMENT FOR PEOPLE WITH DIFFERENT ABILITIES IN ALBANIA

Мая Келиян
МЕСТНИ РЕСУРСИ ЗА СПРАВЯНЕ С КРИЗИ: КУЛТУРНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО НА ЛОКАЛНИ ОБЩНОСТИ В ЯПОНИЯ

Martin Sandbrook
SYSTEMS THINKING – SO WHAT? A FIRST PERSON VIEW.

Иван Грозданов
ТЕХНОЛОГИИ ЗА СОЦИАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Иван Грозданов
ТЕХНОЛОГИИ ЗА СОЦИАЛНА ДИАГНОСТИКА И СОЦИАЛНА ОЦЕНКА

Иван Грозданов
ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА СОЦИАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СОЦИАЛНА ЗАЩИТА

Иван Грозданов
СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ – СЪЩНОСТ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ВИЗИЯ И ПОЛИТИКИ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ