en

Science and technologies: Volume XI, 2021
Number 4: VETERINARY MEDICINE AND ANIMAL HUSBANDRY AND AGRARIAN SCIENCES

Константин Аминков, Радостин Симеонов
ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ РЕГЕНЕРАТИВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА БОГАТА НА ТРОМБОЦИТИ ПЛАЗМА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ПРЕДИЗВИКАН ОСТЕОАРТРИТ НА КОЛЯННАТА СТАВА ПРИ ОВЦЕ