en

Science and technologies: Volume XI, 2021
Number 2: NATURAL AND MATHEMATICAL SCIENCE

Dimcho Dimov, Georgy Dimov, Julian Cholakov, Leonardo Petrov, Violina Petrova
AN ALPHA TOCOPHEROL DERIVATIVE-A PROMISING DRUG FOR THE TREATMENT OF THE ENVELOPED VIRUSES INFECTIONS, ESPECIALLY COVID 19

Щерев Д. М.
ОЦЕНКА НА РИСКА И УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗИ С КОРАБИ ПО МОРЕ НА НАСИПНИ ТОВАРИ, СКЛОННИ КЪМ ВТЕЧНЯВАНЕ

Емил Ангелов
РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА НАТОВАРВАНЕТО МЕЖДУ СЪРВЪР И КЛИЕНТ В JAVASCRIPT ПЛАТФОРМА ЗА ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Светослав Енков, Емил Ангелов
ИНТЕРНЕТ СВРЪЗКИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ. ТЕХНОЛОГИИ, ПРИЛОЖЕНИЯ, СИГУРНОСТ

Гергана Друмева-Антонова
КОЛИЧЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ В АЛУВИАЛНИТЕ НАСЛАГИ НА ЯМБОЛСКО-ЕЛХОВСКИ РАЙОН ПРИ МЕТЕОРОЛОЖКА СУША

Kleida Haxhi, Etleva Llagami, Endri Raço, Oriana Zaçaj
RESERVING CLAIMS IN TWO STEPS

Ивайло Иванов
ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАВИГАЦИОНЕН ТРЕНАЖОР ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНИТЕ РИСКОВЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФАКТИЧЕСКА МОРСКА БУКСИРОВКА

Ивайло Иванов
СПОСОБ ЗА ОСОВБОЖДАВАНЕ НА ЗАСЕДНАЛ ПЛАВАТЕЛЕН ОБЕК В ДОК, ЧРЕЗ ПОДАВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО КОЛИЧЕСТВО ВОДА ЧРЕЗ ПРОПЕЛИРАНЕ