en

Science and technologies: Volume XI, 2021
Number 1: MEDICAL BIOLOGY STUDIES, CLINICAL STUDIES, SOCIAL MEDICINE AND HEALTH CARE

Syeda Zara, Sayed Gillani, Sayed Haider, Sevdalina Alekova
THE EFFECT OF COVID – 19 QUARANTINE ON BEHAVIOR HABITS AMONG POPULATIONS

Syeda Zara, Sayed Gillani, Sayed Haider, Sevdalina Alekova
COVID- 19 VACCINATION IN BULGARIAN GENERAL PRACTICE

Бойко Миразчийски, Калина Трифонова, Валентин Стоянов, Кирил Славейков
ПРОФЕСИОНАЛЕН СТРЕС И БЪРНАУТ В УНГ ОТДЕЛЕНИЕ НА УМБАЛ БУРГАС

Мариела Борисова, Маргарита Лаловска
ПРОСТАТИТ-ЗАПЛАХА ЗА МЪЖЕСТВЕНОСТТА

Маргарита Лаловска, Мариела Борисова
ОБУЧЕНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ – ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ

Стоилова И. Й., Костадинова П. С., Маджарова Р. П.
ПРОИЗВОДСТВЕНИ ФАКТОРИ И АКТУАЛНИ ЗДРАВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ РАБОТЕЩИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Живка Цокева, Елина Александрова, Мария Ганев
ГЕНЕТИЧНИ ФАКТОРИ, ПОЛИЯВАЩИ НИВАТА НА СЕРУМНИЯ ВИТАМИН Д

Дарина Минева
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА АСИСТИРАНАТА С РОБОТ ГИНЕКОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ – ДВУГОДИШЕН АНАЛИЗ

Евгени Димитров, Емил Енчев, Георги Минков, Ален Петров, Иван Димитров, Нурхан Юсеин, Йовчо Йовчев
СИНДРОМЪТ НА СИСТЕМНИЯ ВЪЗПАЛИТЕЛЕН ОТГОВОР (SIRS) В ПРОГНОЗА НА СМЪРТНОСТТА ПРИ ПАЦИЕНТИ С УСЛОЖНЕНИ ИНТРААБДОМИНАЛНИ ИНФЕКЦИИ

Kalina Trifonova, Kiril Slaveykov
CONJUNCTIVITIS AS AN OCULAR MANIFESTATIONS OF COVID-19 – A SYSTEMATIC REVIEW WITH META-АNALYSIS

Даниел Петков, Цветелина Григорова, Валентин Стоянов
СЪВРЕМЕННА ДИАГНОСТИКА НА ОБСТРУКТИВНАТА СЪННА АПНЕЯ

Нурхан Юсеин, Г. Минков, Евг. Димитров, Емил Енчев, Ал. Петров, Ив. Димитров, Й. Йовчев
КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРИЯ АПЕНДИЦИТ - МЯСТО В СЪВРЕМЕННАТА СПЕШНА ХИРУРГИЯ

Maria Shindova, Ani Belcheva
BEHAVIOUR GUIDANCE DURING DENTAL TREATMENT IN 3-6-YEAR-OLD CHILDREN

Maria Shindova, Ani Belcheva
AN INVESTIGATION OF STUDENTS` OPINION ABOUT MANAGEMENT OF DENTAL ANXIETY IN CHILDREN

Р. Колева, М. Бюйлекова
ДЕТСКОТО ЗАТЛЪСТЯВАНЕ – ОТВЪД РАСТЕЖНИТЕ КРИВИ

Никола Л. Пировски, Любомир Т. Пировски
МЕТАБОЛОТРОПЕН МЕТОД ЗА ДВУФАЗНО РЕГУЛИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ОБМЯНА В ОРГАНИЗМА

Юлияна Георгиева
ПОТРЕБНОСТ ОТ ЗДРАВНИ ГРИЖИ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС СОЦИАЛНО ЗНАЧИМИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Pirovski N., Genov N.
SPIRAL THEORY OF THE HUMAN BODY- AXIOMS

Любомир Маринов
ПРОУЧВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА НА ЛИЦА С АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ ОТНОСНО ЗАБОЛЯВАНЕТО ИМ И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОБУЧЕНИЕ

Бойко Миразчийски, Калина Трифонова, Валентин Стоянов, Кирил Славейков
ПРОФЕСИОНАЛЕН СТРЕС И БЪРНАУТ В УНГ ОТДЕЛЕНИЕ НА УМБАЛ БУРГАС

д-р Даниел Петков, д-р Цветелина Григорова, проф. д-р Валентин Стоянов
СЪВРЕМЕННА ДИАГНОСТИКА НА ОБСТРУКТИВНАТА СЪННА АПНЕЯ