bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

ПРОГРАМА НА XXIХ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

ЗА КОНТАКТИ И ИНФОРМАЦИЯ:

e-mail: sustzkonf@gmail.com и тел.: +359 878106447

 

 

XXХ ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

4 - 5 юни 2020 год.

 

ПОЧЕТНИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

г-н Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора 

инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор на „Мини Марица – изток“ ЕАД
доц. д-р Добри Ярков, двм - Ректор на Тракийски университет - Стара Загора

доц. д-р Васил Хаджиилиев, д.п. – Председател на „Съюз на учените – Стара Загора“

 
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
Председател:

проф. двмн Цанко Яблански
Заместник Председател:
г-н Ангел Филипов
Членове:

доц. д-р Милена Илиева

доц. д-р Румяна Янкова

доц. д-р Светлана Желева
доц. д-р Албена Андонова

доц. д-р Антон Стойков

доц. д-р Мирослав Карабалиев

доц. д-р Евгени Генчев

доц. д-р Николай Димитров

ас. д-р Александър Стоянов

Доброволци:

студенти от Тракийски университет

 

ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

ФОРМИ НА УЧАСТИЕ:
• Присъствена форма с доклад или постер
• Дистанционно онлайн участие с доклад
МЯСТО И ДАТИ:
• До 15.05.2020 год. – Изпращане на заявка за участие и изпращане на абстракт. - извършва се чрез сайта на Съюза на учените, Стара Загора - http://www.sustz.com
• Участие в редовна (присъствена) форма - 04.06.2020 г. Старозагорски Минерални бани, Хотел “Марица-изток”
• Дистанционно (онлайн) участие – 05.06.2020 г. от Вашия персонален компютър, през Вашия Skype акаунт.
• До 30.07.2020 год - Окончателно изпращане на пълния текст на докладите на адрес:sustzkonf@gmail.com
ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

04.06.2020 г.
Регистрация и настаняване        08.00 – 11.00ч.
Откриване на конференцията    11.00ч.
Кафе пауза                                   12.00 – 12.30ч.
Пресконференция                       12.00 – 12.30ч.
Секционни заседания                 12.30 – 19.30ч.
Коктейл                                         20.00ч.
05.06.2020 г.
Начало на онлайн конференцията     09.30 ч.
/точното времето за участието на всеки автор ще бъде съобщено допълнително/
РАБОТНИ ЕЗИЦИ:
Български, английски, руски.
ПУБЛИКАЦИИ и СПИСАНИЯ на СУ:
След положителна оценка от двама независими рецензенти докладите от конференцията ще бъдат включени като статии в електронното списание SCIENCE & TECHNOLOGIES (S&T) или в неговата реферирана версия - SCIENCE & RESEARCH (S&R).
В S&T може да се публикува на всички официални езици на ЕС, включително и руски. В S&R се публикуват статии само на английски език. И двете списания са в списъка на НАЦИД! Списание  S&R сътрудничи с  DOAJ, EBSCO, Google Scholar.
ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА:
• Такса за редовно участие с един доклад - 90 лв.

Таксата осигурява презентация на участника, в посочената от авторите секция, включване в някое от електронните издания, сертификат за участие , талон за кафе-пауза, куверт за коктейл. Няма ограничение в броя на докладите, като:
Таксата за всеки следващ доклад е 60 лв. За всеки следващ доклад е необходимо да се попълни отделна заявка.
Такса за студенти и докторанти – редовно обучение - 30 лв.
Статии, ползващи намаления за студенти и докторанти, могат да включват само един ръководител на проект или ръководител на докторска дисертация.
Участие в конференцията за придружаващи лица или недокладващи автори – 30 лв.
Таксата осигурява получаване на сертификат за участие, талон за кафе и сандвич, куверт за коктейл.
Таксата за всеки доклад за списание „S&R” е плюс 20 лв., които се заплащат след две положителни рецензии и английски редактор.
Такса за интернет участие – 60 лв.
Таксата осигурява презентация на участника по интернет, сертификат за участие и включване на доклада в едно от списанията на „Съюз на учените – Стара Загора“.
Таксите трябва да бъдат преведени по банков път в срок най-късно до 01.06.2020 г. по сметката на Съюза на учените – Стара Загора:
Инвестбанк-АД – Стара Загора
BIC: IORTBGSF;
IBAN: BG 83 IORT 7376 1038 0481 01

или платени в брой в деня на конференцията.

Регистрацията на участниците ще се извършва в секциите по следния начин:
На платилите участници по банков път – срещу копие на платежното нареждане.
На платилите в деня на конференцията – срещу фактура за платена такса, издадена на място.
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОФОРМЯНЕ НА АБСТРАКТИТЕ, ДОКЛАДИТЕ И ПОСТЕРИТЕ:
• Абстрактът при подаване на заявката, да е с обем до 250 думи и да включва заглавие, автори, основните моменти на статията – материали и методи, резултати, заключения и изводи, ключови думи. Абстрактите се публикуват в: www.sustz.com.
• Изискванията за доклада можете да намерите на сайта на СУ – Стара Загора http://www.sustz.com/bg/?page=13
• Желателно е участниците в постерната сесия да презентират своите постери по електронен път чрез мултимедия.
• Всички участници изпращат пълния текст на своите доклади на адрес sustzkonf@gmail.com до 30.07.2020 г. или го предоставят в деня на конференцията на електронен носител (CD, флашка) на секретарите на секциите.
• Участниците в онлайн конференцията изпращат на адрес sustzkonf@gmail.com презентация на съответния доклад на PowerPoint, сканирано копие на платежното нареждане за участие и заявка за добавяне към абонатите на Skype име sustz.com.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ:
ПС ”Марица–изток” – GSM 0886 422993
Срок за резервация – от 5 до 10 дни преди началото на конференцията.
ТРАНСПОРТ

от гр. Стара Загора до Старозагорски минерални бани:
На 04.06.2020 год.

От гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 140 до Старозагорски минерални бани, ПС „Мини Марица – изток“. Автобусът ще бъде паркиран пред Инвест банк в 9.30 часа.
От Старозагорски минерални бани, ПС „Мини Марица – изток“ до гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 140. Първи курс от 21.30 часа и втори курс от 24.00 часа
На 05.06.2020 год.
От Старозагорски минерални бани, ПС „Мини Марица – изток“ до гр. Стара Загора в 9.30 часа. С автобуса пътуват и участниците в културната програма.
КУЛТУРНА ПРОГРАМА:
Посещение на древна Стара Загора и Регионален исторически музей, с осигурен екскурзовод. Безплатно за предварително записали се участници.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В СП. "S&T"

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В СП. "S&R"