bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

ПРОГРАМА НА XXIХ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

ЗА КОНТАКТИ И ИНФОРМАЦИЯ:

e-mail: sustzkonf@gmail.com и тел.: +359 878106447

 

 

XXIХ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

6 - 7 юни 2019 год.

 

НАУЧЕН КОМИТЕТ
инж. Андон Андонов, Изпълнителен директор на „Мини Марица – изток“ ЕАД
проф. двмн Иван Въшин, Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора
доц. д-р Васил Хаджиилиев, Председател на Съюза на учените – Стара Загора

 
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
Председател:

проф. двмн Цанко Яблански
Заместник Председател:
г-жа Емилия Иванова
Членове:

доц. д-р Милена Илиева

доц. д-р Румяна Янкова

доц. д-р Светлана Желева
доц. д-р Албена Андонова

доц. д-р Антон Стойков

доц. д-р Мирослав Карабалиев

доц. д-р Евгени Генчев

доц. д-р Николай Димитров

ас. д-р Александър Стоянов

Доброволци:

студенти от Тракийски университет специалности Медицина, Ветеринарна медицина, Медицинска рехабилитация и ерготерапия

 

ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 
ФОРМИ НА УЧАСТИЕ:

 
МЯСТО И ДАТИ:

 

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:
06.06.2019 г.
Регистрация и настаняване                                                08.00 – 11.00ч.
Откриване на конференцията, пленарен доклад             11.00 – 12.00ч.
Кафе пауза                                                                          12.00 – 12.30ч.
Пресконференция                                                               12.00 – 12.30ч.

Секционни заседания                                                          12.30 – 19.30ч.

Закриване на конференцията, коктейл                              20.00 ч.
07.06.2019 г.

Начало на онлайн конференцията                                     09.00 ч.

/точното времето за участието на всеки автор ще бъде съобщено допълнително/

 

РАБОТНИ ЕЗИЦИ:

Български, английски, руски.

 
ПУБЛИКАЦИИ и СПИСАНИЯ на СУ:

След положителна оценка от двама независими рецензенти докладите от конференцията ще бъдат включени като статии в електронното списание SCIENCE & TECHNOLOGIES (S&T) или в неговата реферирана версия - SCIENCE & RESEARCH (S&R). В “S&T” може да се публикува на всички официални езици на ЕС, включително и на руски. В “S&R” се публикуват статии само на английски език.

 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА:

Таксата осигурява презентация на участника, в посочената от авторите секция, включване в някое от електронните издания, сертификат за участие , талон за кафе-пауза, куверт за коктейл. Няма ограничение в броя на докладите, като таксата за всеки следващ доклад е 60 лв. За всеки следващ доклад е необходимо да се попълни отделна заявка.

Статии, ползващи намаления за студенти и докторанти, могат да включват само един ръководител на проект или ръководител на докторска дисертация.

Таксата осигурява получаване на сертификат за участие, талон за кафе и сандвич, куверт за коктейл.

Таксата осигурява презентация на участника по интернет, сертификат за участие и включване на доклада в сборник. Таксите трябва да бъдат преведени по банков път в срок най-късно до 05.06.2019 г. по сметката на Съюза на учените – Стара Загора:

Инвестбанк-АД – Стара Загора

BIC: IORTBGSF;

IBAN: BG 83 IORT 7376 1038 0481 01

Регистрацията на участниците ще се извършва в секциите по следния начин:

На платилите участници по банков път – срещу копие на платежното нареждане.

На платилите в деня на конференцията – срещу фактура за платена такса, издадена на място.

 

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОФОРМЯНЕ НА АБСТРАКТИТЕ, ДОКЛАДИТЕ И ПОСТЕРИТЕ:

 

Информация за резервации:

ПС ”Марица–изток” – GSM 0886 422993

Срок за резервация – от 5 до 10 дни преди началото на конференцията.

 

ТРАНСПОРТ от гр. Стара Загора до Старозагорски минерални бани:

На 06.06.2019 год.

На 07.06.2019 год.

 

КУЛТУРНА ПРОГРАМА:

Посещение на древна Стара Загора и Регионален исторически музей, с осигурен екскурзовод. Безплатно за предварително записали се участници.

 

заявка за участие
изисквания за публикуване в сп. "S&Т"

изисквания за публикуване в сп. "S&R"