bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Включване на изданията на Съюз на учените - Стара Загора в Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране (НАЦИД)

11.02.2019

Списък на изданията на Съюз на учените - Стара Загора.pdf