bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Покана

04.10.2018
На 10 октомври от 18 часа в читалище "Климент Охридски 1856" ще бъде изнесена открита лекция на тема:
"Приносът на България за спасяването на българските евреи". 
Лектор проф. Иван Танев, дб, дбн, председател на Историческо дружество "Българска орда".