bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

ЗАПОЧНА ОТЧЕТНО-ИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ В СЕКЦИИТЕ НА СУ – СТАРА ЗАГОРА

05.10.2017

От 1 октомври започва отчетно-изборната кампания на секциите към Съюз на учените – Стара Загора, при следния дневен ред:

1. Отчет на Председателя на Съюз на учените – Стара Загора за състоянието на съюза и секцията.

2. Избор на ръководство на секцията.

3. Организационни.

от Ръководството на Съюз на учените – Стара Загора