bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Science and technologies: Volume XI, 2021
Number 7: EDUCATION

Kornelia Kostova
CHALLENGES TO TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES

Kornelia Kostova
CREATIVE APPLICATION OF APPROACHES AND METHODS IN ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN PRIMARY EDUCATION

Милена Илиева
ДИНАМИКА НА РАЗВИТИЕТО НА УСТНАТА РЕЧ ПРИ УЧЕНИЦИТЕ, УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „ДАЛЕЧ ЩЕ СТИГНЕМ, АКО ГО НАПРАВИМ”

Галина Господинова
РАННА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ И ВТОРИ КЛАС С ДИСКАЛКУЛИЯ