bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

XXXII МЕЖДУНАРОДНА ONLINE НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

2-3 юни 2022 год.

 

АБСТРАКТИ ОТ XXXI МЕЖДУНАРОДНА ONLINE НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ