bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Актуална информация за XXVIII Международна научна конференция на Съюз на учените – Стара Загора

 

 

ПРОГРАМА 

НА

XXVIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ