bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

ПРОГРАМА НА XXIХ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

XXIX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ - СТАРА ЗАГОРА, 6 - 7 ЮНИ 2019

АБСТРАКТИ

 

ПРОГРАМА ПО СЕКЦИИ НА XXIX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ