bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

 XXХI МЕЖДУНАРОДНА ONLINE НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

3 - 4 юни 2021 год.

 

АБСТРАКТИ ОТ XXXI МЕЖДУНАРОДНА ONLINE НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

 

 

03.06.2021
Поздравителен адрес от г-н Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
03.06.2021
Поздравителен адрес от доц. д-р Добри Ярков - Ректор на Тракийски университет, Стара Загора
03.06.2021
Поздравителен адрес от г-н Асим Адемов - член на Европейския парламент
03.06.2021
Поздравителен адрес от доц. д-р Александър Йорданов - член на Европейския парламент
03.06.2021
Поздравителен адрес от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор на "Мини Марица - изток" ЕАД
03.06.2021
XXXI Mеждународна научна online конференция на Съюз на учените - Стара Загора