bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

XXХ ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Конференцията ще се проведе ONLINE на 4 - 5 юни 2020 год.

 

Програма на XXX Юбилейна международна научна online конференция

 

Абстракти от XXX Юбилейна международна научна online конференция

 

 

 

01.11.2020
Бъдете здрави, запазете своя дух и будителски устрем!
03.06.2020
Поздравителен адрес от г-н Асим Адемов - член на Европейския парламент
03.06.2020
Поздравителен адрес от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор на "Мини Марица - изток" ЕАД