bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Конференция 2017 година

ЗА КОНТАКТИ И ИНФОРМАЦИЯ:

e-mail: sustzkonf@gmail.com и тел.: +359 878106447

 

 

XXVII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ,
посветена на

65 ГОДИНИ "МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК"
1-2 юни 2017 год.