bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Важно съобщение!

Уважаеми колеги ,

Участници в ХХVІ Международна конференция на

Съюз на учените – Стара Загора,

Списание   Science & Technologies   за 2016 година вече е публикувано!

Тези от Вас, които няма да намерят докладите си в него, а са ги изпратили, не бива да бъдат разочаровани. Причината е, че обявените по-рано пощенски кутии с адреси: medicine@sustz.com, veterinary@sustz.com, agriculture@sustz.com, technical@sustz.com, mathematics@sustz.com, nautical@sustz.com, social@sustz.com, pedagogy@sustz.com, youth@sustz.com, вече не са активни. Към всички тях отправяме покана отново да изпратят своите текстове на адрес sustz@abv.bg и те ще бъдат публикувани незабавно.

За информация телефон 0878106447.

От Редакционната колегия