bg
Смяна на езика БългарскиБългарски
EnglishEnglish

Конференция 2017 година

 XXVII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ,
посветена на

65 ГОДИНИ "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК"
1-2 юни 2017 год.